34.3.4 Molekylär biomimetik

Del av Institutionen för kemi - Ångström

E-post:
info-ang@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75120 Uppsala
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala
Webbsida:
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/molekylar-biomimetik
Forskningsledare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin