FoSSH - Follow-up after treatment of cervical dysplasia with Self-Sampling of HPV

Studie där självprovtagning för HPV-analys jämförs med kliniktagen dubbelanalys.

Bild på Humant papillomvirus (HPV)

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet genomför en studie (FoSSH) där vi undersöker om enbart HPV-analys är tillräckligt som uppföljning efter behandling av cellförändringar i livmoderhalsen. Provtagningen i studien görs genom självprovtagning. Samtliga prover analyseras för förekomst av högrisk humant papillomvirus (hrHPV). Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Studiepersoner rekryteras även från regionerna Örebro, Östergötland och Stockholm (Karolinska Huddinge och Danderyds sjukhus).

Varför görs studien

Nuvarande rutin för uppföljning efter behandling är ett kliniktaget prov hos barnmorska eller läkare efter ungefär sex månader. Detta prov analyseras för både celler och förekomst av HPV, så kallad dubbelanalys. Troligtvis är analys av celler inte nödvändigt för att kunna förutsäga risken för kvarvarande eller återkommande cellförändringar. Vårt antagande är att det räcker med HPV-analys, och att det vid ett negativt HPV-test föreligger låg risk för kvarvarande eller återkommande cellförändringar inom en tidsperiod på åtminstone 3-5 år.

Hur är studien upplagd

Du som kallas till behandling av cellförändringar erbjuds deltagande i studien. Deltagandet innebär att du lämnar ett självtaget prov vid 3 respektive 6 månader efter din behandling. Du kommer även att följas upp helt enligt nuvarande rutin, dvs med kliniktaget prov inom 6 månader efter behandlingen. Det kliniktagna provet lämnas hos barnmorska eller läkare på gynmottagningen och analyseras både för celler och HPV.

Om du samtycker till deltagande i studien kommer du även att få fylla i en kort enkät, med frågor om din hälsa och förekomst av kända riskfaktorer för livmoderhalscancer.

Du som deltar i studien kommer att få med dig två provtagningspaket vid behandlingstillfället. Prov nr 1 tar du 3 månader (13 veckor) efter din behandling, och prov nr 2 tar du efter 6 månader (26 veckor). En påminnelse kommer att skickas ut när det är dags att ta provet. En andra påminnelse skickas ut efter två veckor och har du då redan skickat in ditt prov kan du bortse från denna. Ytterligare SMS-påminnelser kan komma att skickas ut om provet inte inkommit till labbet inom en viss tid. Behöver du få ett nytt provkit skickat till dig så kontaktar du studieansvariga.

En instruktion finns bifogat i paketet och den visar steg för steg hur provet ska tas. Samma instruktion finns även tillgänglig här nedan på hemsidan. Provet postas i bifogat svarskuvert. Du kommer inte att få svar på ditt självtagna prov. Däremot får du svar på det kliniktagna provet som lämnas helt enligt vanlig rutin.

Instruktion för självprovtagning av HPV Pdf, 469 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin