Indologi med jämförande indoeuropeisk språkforskning

Indologi som vetenskapsgren omfattar ett stort antal ämnen med anknytning till Sydasiens moderna och klassiska språk, litteraturer och kulturer.

Forskningsområden

I Uppsala ägnas forskningen inom indologi främst åt litteratur på modern hindi från 1800-talet till idag, dessutom klassiska bhakti-texter på nyindoariska språk (i synnerhet nirguna bhakti), religionshistoria och nutida kulturhistoria.

Inom Jämförande indoeuropeisk språkforskning och den klassiska indologin står det vediska språket och den vediska litteraturen i centrum, dessutom tochariska, ett av buddhismens språk i Centralasien.

Forskningsprojekt

Inom Hindi står några samtida hindiförfattare i främsta fokus, dessutom utgivningen av en ordbok i hindustani-franska-latin från 1703, samt regionala litteraturtraditioner i hindidialekten garhwali från delstaten Uttarakhand. Ett vidare forskningsprojekt är om den samtida hindi-teatern.

Inom Jämförande indoeuropeisk språkforskning pågår det forskning om språk- och kulturkontakt längs Sidenvägen i det buddhistiska Centralasien å ena sidan, och om språk, litterärt bildspråk och natur- och landskapsföreställningar i de äldsta vediska texterna å den andra.

Medlemmar i gruppen

 

Armin Chiocchetti, PhD student
Christiane Schaefer, senior lecturer
Heinz Werner Wessler, professor

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin