Lingvistik

Lingvistiken är det allmänna studiet av språklig kommunikation och av språks uppbyggnad.

Lingvistik

Lingvistiken är det allmänna studiet av språklig kommunikation och av språks uppbyggnad. Språken utforskas både som mentala och sociala fenomen. Viktiga frågor är hur människor tillägnar sig språk och hur språk utvecklas i ett längre historiskt perspektiv. Lingvistiken intresserar sig främst för det som är gemensamt för mänskliga språk och för allmängiltiga frågor kring hur språk ska analyseras och beskrivas. Den utgör därmed ett komplement till särspråksämnen, som intresserar sig för enskilda språk eller grupper av besläktade språk.

Läs mer på den engelska versionen av denna sida.

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin