Grekiska, bysantinologi och assyriologi

Grekiska, bysantinologi och assyriologi samlar forskare som arbetar med forntidens språk, texter och kulturer i det östra medelhavsområdet.

Kollegiet för grekiska, bysantinologi och assyriologi förenar forskning och undervisning om språk, texter och kultur i det östra medelhavsområdet under tusentals år. Vi erbjuder utbildningar från nybörjar- till doktorandnivå. I forskningen arbetar vi i synnerhet med:

  • Komparativ och diakron narratologi och översättningsstudier. Forskning som syftar till att analysera och tolka berättelsers strukturer och betydelser över tid och kulturgränser.
  • Historisk forskning om emotioner och filosofisk psykologi. Dels emotionshistorisk forskning (förändringar i begrepp och normer för affektiva tillstånd i olika kulturer), dels filosofihistorisk forskning om antika teorier om känslolivets väsen och värde.
  • Digitala metoder i forskning av förmoderna kulturer. Inriktningen omfattar i första hand digital filologi men även tvärvetenskaplig integrering av forskning om texter med forskning inom arkeologi, kulturgeografi, genetik och andra områden med digitala metoder.

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin