Iranska språk

Inom ämnet iranska språk bedrivs forskning om språkvetenskap, sociolingvistik, litteraturstudier, studier av muntlig berättarkonst, textedition, översättning och översättningsteori.

Inom nyiransk språkvetenskap bedrivs korpusbaserad forskning om klassisk och modern persisk grammatik. Beskrivning av andra moderna iranska språk, i synnerhet balochiska, baskhardi, mazandarani, tadjikiska och wakhi är också en del av forskningen.

Sociolingvistiska studier omfattar språkstandardisering och ortografiutveckling, samtalsanalys, tvåspråkiga konversationsstrategier, samt språk, identitet och modernitet i en större sociopolitisk kontext. Här arbetar vi med ett flertal språk, bl.a. persiska, kumzari, bakhtiari och balochiska. Forskning kring minoritetsspråksrättigheter i Iran och L2 persiska samt persiskans ställning i Sverige bedrivs också. Vi arbetar även med Lexin-projektet.

Exillitteratur och litteraturens identitetsskapande roll ur socialt, etniskt och genusperspektiv är vårt primära fokus inom Litteraturstudier. Vi forskar även på klassisk persisk och kurdisk skönlitteratur, samt på modern litteratur på persiska, kurdiska och pashto. Flera iranska språk har en stark muntlig tradition och de studier vi bedriver av muntlig berättarkonst är i hög grad baserade på korpusar som vi själva har byggt upp.

Vårt ämne arbetar också aktivt med textedition, framför allt av klassiska persiska verk inom ämnesområdena sufisk poesi, historieskrivning och musikvetenskap. Bland de manuskript vi gett ut kan Misbâḥ ul-arvâḥ, Vîs u Râmîn, en zoroastrisk-persisk version av Ardây-Vîrâf nâme, Shams ul-aṣvāt och Moḥîṭ ul-tavârix nämnas.

Vi arbetar också med översättning och översättningsteori. Ett antal översättningar av skönlitteratur från persiska, kurdiska och pashto till svenska har genomförts och publicerats och flera översättningar är på gång. Mohammad Ali Jamalzadehs verk Yeki bud, yeki nabud, ett banbrytande verk i den moderna persiska skönlitteraturen tillhör de verk vi har översatt. Andra författare som har översatts är bl.a. Mahmud Dowlatabadi samt ett antal afghanska och kurdiska författare. En nyöversättning av Sa’dis Golestan är också på gång.

The Balochi Language Project bedriver ortografi- och standardskriftspråks-utveckling för balochiska. Bland viktiga satsningar kan nämnas en engelsk-balochisk ordbok online, lektioner i balochiska online, bokpublicering, ortografikonferens i mars 2014 och grammatikkonferens i april 2016.

Konferens om Clause Linkage in Iranian Languages and Beyond planeras till 6-8 juni 2025. Konferensens hemsida.

Medlemmar i gruppen

 

Hashem Ahmadzadeh, senior lecturer
Forogh Hashabeiky, senior lecturer
Carina Jahani, professor
Maryam Nourzaei, researcher
Jaroslava Obrtelova, postdoc
Farhad Shakely, PhD student
Behrooz Shojai, PhD student
Bo Utas, professor emeritus

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin