Swe-Clarin

Swe-Clarin bygger en digital forskningsinfrastruktur för HS-området.

Swe-Clarin är en nod i CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure – som utvecklar och tillhandahåller:

  • nationell och europeisk infrastruktur för tal- och textbaserad e-vetenskap,
  • omfattande digitaliserade material och avancerade språkteknologiska verktyg,
  • användarstöd, workshoppar och samarbete kring forskningsansökningar.

Swe-Clarin vänder sig till forskare och andra intresserade av digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer på Swe-Clarins hemsida.

Clarin – The research infrastructure for language as social and cultural data.

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin