Universella dependenser

Universell dependensgrammatik handlar om att utveckla en enhetlig grammatisk beskrivning för många språk.

Universal Dependencies (UD) är ett projekt som utvecklar enhetliga grammatisk beskrivninger för många språk. Projektet omfattar många lärosäten och många språk. Syftet är att underlätta utveckling av flerspråkiga parsers, tvärspråkligt lärande och parsingforskning ur ett språktypologiperspektiv.

Läs mer på projektets hemsida.

Ta bort denna layout + textmodul om stycket inte behövs.

Projektledare: Joakim Nivre

Kontakt

  • info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin