Development and Neurodiversity Lab (DiVE)

Vi bedriver tvärvetenskaplig forskning för att öka förståelsen för barns utveckling, med ett särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vår forskning

Vi genomför flera större studier om barns tidiga utveckling. I våra kliniska projekt Projekt Småsyskon och PIP, vill vi lära oss mer om den tidiga utvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och adhd för att förbättra möjligheterna för tidig diagnos och individualiserat stöd i framtiden. Vi bedriver även tvillingstudier med spädbarn och barn för att bättre förstå hur genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till individuella skillnader i hjärnutveckling och beteende. Vi använder alltifrån beteendetestning och föräldraintervju till ögonrörelsemätning/pupillometri och hjärnavbildning.

Finansiering

Vår forsknings finansieras av bidrag från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Europeiska unionen (EU), Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 

Nätverk och konsortier

Aktuellt

Porträtt av Charlotte Viktorsson

Välkommen till vår nya postdoktor Charlotte Viktorsson!

Porträtt av Agnes Vallberg

Ny doktorand: Vi välkomnar Agnes Vallberg till vår grupp!

Anslag 2023: Vi är mycket tacksamma för ny finansiering från Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (2024-2027).

Jobba med oss

För att höra mer om eventuella möjligheter för blivande postdoktorer eller doktorander kontakta professor Terje Falck-Ytter (terje.falck-ytter@psyk.uu.se).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin