Utbildning vid institutionen för psykologi

Vid Institutionen för psykologi utbildas studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Totalt utbildas här närmare 700 heltidsstuderande varje år.

Program på grundnivå

Institutionens största utbildningsuppdrag är Psykologprogrammet och institutionen står som värd för Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Dessutom medverkar institutionen i utbildningen på flera andra program inom Uppsala universitet där psykologiämnet ingår.

Fristående kurser

Som fristående kurser ges bl.a. Psykologi A, Psykologi B, Psykologi C, Musikpsykologi A1, Musikpsykologi A2 och Psykologi med inriktning mot arbetsliv B.

Avancerad nivå

På avancerad nivå ges Masterprogrammet i psykologi och psykologi finns även med som ett av huvudområdena inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Institutionen är också värd för det avancerade yrkesprogrammet Psykoterapeutprogrammet.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen inom psykologi omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, alternativt två år för licentiatexamen.

Uppdragsutbildning

Utöver detta ger institutionen även specialutformade uppdragsutbildningar genom avtal med juridiska personer.

Kompletteringsutbildning

Institutionen erbjuder också kompletteringsstudier för personer med psykologexamen från land utanför EU/EES-området som vill ansöka om svensk psykologlegitimation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin