Psykologi B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2PS082

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger kunskaper inom områdena biologisk och emotions-, kognitions-, social- utvecklingspsykologi. Den ger dig fördjupad insikt i teorier kring nervsystemet och neurobiologiska förklaringsmodeller av till exempel psykopatologi; kunskapsprocesser och beslutsfattande; socialpsykologiska fenomen och begrepp, samt människans typiska respektive atypiska utveckling. Forskningsmetodik behandlas inom respektive delkurs.

Kursen ger en fördjupning av de kunskaper som inhämtats på Psykologi A eller motsvarande utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin