Psykologi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2PS081

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en översikt av psykologins historia samt grundläggande insikter i centrala teorier, begrepp, och forskningsområden inom områdena biologi och emotion, kognition och perception, utveckling, personlighet, hälsa och socialpsykologi. Kursen berör även tillämpning av psykologiska förklaringsmodeller och ger en introduktion till kvantitativ forskningsmetod.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin