Om institutionen för psykologi

Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har ca 30 aktiva doktorander samt ett antal gästforskare och gästdoktorander knutna till sig. Vid institutionen utbildas närmare 700 heltidsstuderande varje år.

Kontaktuppgifter till institutionen och kontaktpersoner med olika ansvarsområden finns samlade på sidan Kontakt.

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse som består av valda representanter för anställda och studenter. Viktiga för verksamheten är ett antal arbetsgrupper och handlingsplaner.

1948 inrättades i Uppsala den första svenska professuren i psykologi och i och med det tillkom Psykologiska institutionen. Du kan läsa mer om psykologiämnets och institutionens historia i Uppsala under Institutionens historia.

I Alumnföreningen erbjuds en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter och anställda vid institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin