Psykologmottagning

Möjlighet till psykologisk behandling

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet utbildar psykologer. I slutet av den 5-åriga utbildningen arbetar psykologkandidaterna med psykologisk behandling under handledning. Inom ramen för psykologutbildningen kan vi därför erbjuda psykologisk behandling hos en psykologkandidat. Behand­lingen sker individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. Både teoretisk inriktning och längd på kontakten kan variera.

Verksamheten på Psykologmottagningen följer universitetsterminerna. Det betyder att Psykologmottagningen har stängt ett par veckor vid jul-nyår samt under sommaren (juni-augusti). Under dessa perioder är det uppehåll i behandlingskontakterna.

Vår målgrupp

Vi tar emot personer som är över 18 år och har avgränsade psykologiska besvär. Olika former av ångest, specifika fobier, nedstämdhet, stress, bristande självkänsla och sömnproblem är några av de vanligaste anledningarna till att personer söker sig till vår mottagning.

Vi gör alltid individuella bedömningar av alla ansökningar och tar ställning till om de sökandes vårdbehov kan tillgodoses av studenternas kompetens och utbildningsbehov. Exempel på situationer då vi inte har möjlighet att ta emot är då behov av samarbete med andra vårdgivare krävs, det föreligger bruk av narkotika, den som söker har haft upprepade kontakter med färdigutbildade terapeuter eller då problemen ej är tillräckligt avgränsade.

Intresseanmälan

  1. Intresseanmälan görs via vår webbanmälan. Du kommer först få läsa våra villkor för psykoterapi och godkänna dessa. En länk skickas därefter från vår säkra plattform CTNotes, där du sen loggar in med BankID och får besvara en rad frågor och formulär.
    • Intresseanmälningar hanteras av leg. psykolog inom två veckor. Endast kompletta anmälningar hanteras – kontrollera gärna att du besvarat samtliga frågor och formulär.
    • Svar på din ansökan kommer via vårt journalsystem CTNotes. Avisering via epost går ut när det finns ett svar eller meddelande från oss. Vi rekommenderar att du lägger till adressen: info@ctnotes.com i din adressbok så att våra meddelanden inte fastnar i spam-filter.
  2. Intervju. Psykologkandidater ansvarar sedan för fördjupad bedömning av de personer som anmält intresse, vilket antingen sker via telefon eller genom ett samtal på vår mottagning. Alla bedömningar diskuteras därefter med en av Psykologmottagningens psykologer i syfte att bedöma om utbildningsterapi kan vara hjälpsamt.
  3. Väntelista. Du får besked om vi kan erbjuda behandling via telefon. Om du ställs på väntelista blir du kallad till en psykologkandidat så snart som möjligt. Om vi bedömer att vi inte kan erbjuda dig behandling på vår mottagning kommer vi att rekommendera andra vårdgivare dit du kan söka.
  4. Första besök. När en psykologkandidat finns tillgänglig kontaktas du via telefon (från hemligt nummer) och kallas till ett fösta samtal på Psykologmottagningen.

Väntetider

Väntetiderna kan variera mycket under terminerna, från någon vecka till flera månader. Sökorsak och önskad typ av terapi (KBT/PDT) kan påverka väntetiderna.

Behandlingen

Inom ramen för psykologmottagningen finns två psykoterapeutiska inriktningar representerade, psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykologkandidater väljer själva vilken inriktning de önskar fördjupa sig inom.

Varje behandlingskontakt inleds med några utredande samtal där psykologkandidaten och patienten försöker komma fram till om behandling på Psykologmottagningen är lämplig. Om man finner att så är fallet, görs en överenskommelse om behandlingssamarbete. I annat fall avslutas kontakten i och med dessa utredande samtal.

Alla behandlingar sker på vår mottagning i Blåsenhus och det är viktigt att du som söker har möjlighet att komma en gång i veckan. All behandling sker på svenska.

Kostnad

Behandlingen är kostnadsfri. I vissa fall kan vissa enstaka kostnader tillkomma.

Handledning

För psykologkandidaten ingår arbetet på Psykologmottagningen i utbildningen, vilket innebär att handledning av erfaren legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut är ett krav. Psykologkandidaterna har vanligtvis handledning en gång per vecka i mindre grupper om maximalt fyra studenter. Handledaren och psykologkandidaterna följer gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning. Handledaren är behandlingsansvarig.

Alla besök vid Psykologmottagningen spelas in i inlärningssyfte. Inspelningar lagras på en separat server i krypterad form och raderas efter tre månader.

Medverkan i forskningsprojekt

Forskning och utvecklingsarbete är en del av vårt arbete, men ditt eventuella deltagande kommer på inget sätt att påverka den behandling du får. I samband med en behandlingskontakt vid Psykologmottagningen kan det hända att du blir tillfrågad om att medverka i något forskningsprojekt. Blir detta aktuellt kommer ytterligare information att ges innan du tar ställning till om du vill delta eller inte. Som ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete får du som patient besvara ett antal frågeformulär.

Kontakt

Verksamhetschef

Linda Bylin, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Mottagningspsykolog

Nils Gasslander, leg. psykolog

Administratör

Nooshin Talebizadeh

Hitta hit

Besöksadress: Blåsenhus, Ingång 1B (Plantskolegränd)

Ansökan

Du kan lämna intresseanmälan för psykologisk behandling vid Psykologmottagningen via vårt webbformulär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin