Kontakta institutionen för psykologi

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Samhällsvetenskapliga fakulteten

E-postadresser:

Alla frågor rörande studier och utbildning skickas till: studentservice@psyk.uu.se

Allmänna frågor rörande institutionen skickas till: info@psyk.uu.se

E-post:
info@psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/psykologi
Prefekt:
Stf. prefekt:
Skydds­ombud:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Administrativ samordnare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin