Håkan Nilsson

Biografi

Utbildning, tidigare anställningar och andra uppdrag

2013: Forskare, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet (projektfinansierad)

2010: Post Doc, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet (finansierad as Samhälsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet)

2009: Post Doc, Department of Psychology, University of Basel, Swizerland (host: Professor Jörg Rieskamp)

2008: Fil. Dr. i psykologi, Uppsala universitet

2002: Pol. Mag. i statsvetenskap, Umeå universitet

2000: Fil. Kand. i psykologi, Umeå universitet

Forskning, undervisning och tredje uppgiften

Forskning

Min forskning fokuserar främst på att kontrastera modeller för hur människor lagrar och använder information. För ett (förhoppningsvis) konkret exempel, anta att en spelare funderar över om det är meningsfullt att satsa pengar på att Helsingborgs IF skall vinna en fotbollsmatch mot Örebro SK. I denna situation måste spelaren använda sig av kunskap om de två fotbollslagen (t.ex., hur mycket bättre är Helsingborgs IF?), kunskap om fotbollsmiljön (t.ex., hur troligt är det att hemmalaget vinner?) och kunskap om spelmiljön (t.ex., är oddset rimligt?). Spelaren måste dra fram denna kunskap ur minnet, väga samman den och sedan fatta ett beslut (satsa eller inte satsa) baserad på denna sammanvägning. Jag är intresserad av modeller som försöker fånga den kognitiva basen i denna beslutsprocess. Det vill säga modeller ämnade att förklara hur kunskap är lagrad, hur kunskap dras fram, hur kunskap bearbetas och hur beslut tas. Huvuddelen av mina publikationer berör hur den kognitiva basen för sannolikhetsbedömningar.

Undervisning

Jag undervisar inom kognitionspsykologi samt statistik och metod. Största delen av min undervisning involverar handledning av studentuppsatser på olika nivåer.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Håkan Nilsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin