Psykologi med inriktning mot arbetsliv B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2PP536

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen introducerar ämnena biologisk- och emotionspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi, vidare finns en tydlig arbetslivsrelaterad koppling i ämnena ledarskap och grupprocesser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin