Psykologi med inriktning mot arbetsliv B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PP536

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Delkurs 1: Biologisk och emotionspsykologi

Samt artiklar enligt lärares anvisningar

Delkurs 2: Kognitionspsykologi

Delkurs 3: Socialpsykologi

Delkurs 4: Ledarskap och grupprocesser

  • Forsyth, Donelson R., Group dynamics, Seventh edition, Boston, Cengage, 2019Obligatorisk

Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt artiklar i dagstidningar och

myndighetsinformation tillkommer enligt lärares anvisningar (max 100 sid.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin