Musikpsykologi A2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2PS731

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vilket ursprung har musik? När utvecklas våra musikaliska förmågor? Kan dessa förmågor mätas, och i så fall hur? Kan musikpsykologi bidra till att förbättra vår musikundervisning? Denna fortsättningskurs erbjuder en fördjupning inom två områden av musikpsykologin som har särskild betydelse för inlärning och undervisning i musik - musikalisk utveckling och musikalisk förmåga. Med utgångspunkt i dessa forskningsområden ges även en omfattande orientering i olika praktiska tillämpningar för musiker och lärare. Undervisningen består av föreläsningar med demonstrationer och diskussioner.

Kursen har fem träffar under terminen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin