3.11.1.2 Studievägledning och VFU-koordination för lärarprogrammen

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier; Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Studievägledning: tel 018-471 1499

E-post:
studievagledninglu@uadm.uu.se
Besöksadress:
Blåsenhus
von Kraemers allé 1 A
757 37 UPPSALA
Postadress:
Blåsenhus
Box 2136
750 02 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin