21 Medicinska fakulteten

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Dekan: professor Karin Forsberg Nilsson

Prodekan: professor Pernilla Åsenlöf

Prodekan: professor Mats Målqvist (utbildning på grundnivå/avancerad nivå)

Prodekan: professor Peter Stålberg (utbildning på forskarnivå)

Prodekan: professor Tove Fall (infrastruktur)

Prodekan: professor Christel Bergström (samverkan)

Kansli: Se 3.11.2

Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.medfarm.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin