44.3 Fastigheter

Del av Uppsala Akademiförvaltning

Andreas de Jounge, fastighetschef, 7535

Besöksadress:
Drottninggatan 4, plan 6
Postadress:
Box 121
751 04 UPPSALA
Webbsida:
http://www.uaf.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin