23.3 Centrum för klinisk forskning Dalarna

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscentrum inom Region Dalarnas Enhet för forskning och högre utbildning (FoUI-enheten). Verksamheten stödjer den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap och har en stark grund i ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Dalarna och Uppsala universitet.

Fax:
072-587 56 52
Besöksadress:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postadress:
Nissers väg 3
791 82 FALUN
Webbsida:
http://www.regiondalarna.se/ckf
Stf. avdelningschef:
Forskningsledare:
Forsknings­sekreterare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin