Inger Nilsen

Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
inger.nilsen@ikv.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Doktorand vid Centrum för klinisk forskning Dalarna

Besöksadress:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postadress:
Nissers väg 3
791 82 FALUN
ORCID:
0000-0001-9450-3714

Kort presentation

Jag är doktorand på 50% vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna samt vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. I tillägg arbetar jag som verksamhetsutvecklare på 50% inom Dietist- och Logopedverksamheten, Region Dalarna. Mitt avhandlingsarbetet handlar om glukosprofil och kostfaktorer före och efter obesitaskirurgi.

Nyckelord

  • clinical nutrition
  • diet
  • glucose
  • obesity surgery

Forskning

Glukosprofil och kostfaktorer före och efter bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi (exempelvis gastric bypass och sleeve gastrektomi) vid fetma är idag en allt mer förekommande behandlingsmetod. I och med de anatomiska förändringarna av mag-tarmkanalen och medföljande metabola- och endokrina förändringar hos patienten påverkas aptit, matpreferenser, portionsstorlekar, dryckesintag och absorption av energi- och näringsämnen. Samtidigt avser operationen som sådan förbättra patientens blodglukosreglering. Vilken roll olika former av mat- och dryckesintag har för glukosnivåerna är inte helt klarlagt. Syftet med aktuellt avhandlingsarbete är därför att närmare undersöka kost- och näringsintag samt interstitiell glukosprofil hos patienter före och efter bariatrisk kirurgi.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Inger Nilsen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin