32.1.6.1 Kvantmateriens teori

Del av Institutionen för fysik och astronomi; Materialteori

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/fysik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin