33.4 Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Del av Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap; Tekniska sektionen

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala
Webbsida:
https://www.cie.uu.se
Prefekt:
Stf. prefekt:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin