Erik Melander

Professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

Telefon:
018-471 61 07
Mobiltelefon:
070-425 04 62
E-post:
Erik.Melander@pcr.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD
ORCID:
0000-0001-5835-0618

Biografi

Forskning

Forskningsprojekt med Elin Bjarnegård and Karen Brounéus: Gender, Politics, and Violence in Thailand.

http://www.pcr.uu.se/research/research-themes/gender-and-conflict/gender-politics-and-violence-in-thailand/

Forskningsprojekt med Elin Bjarnegård, Srisompob Jitpiromsri, Anders Engvall, and Chayanit Poonyarat: Masculinity, Nationalism and Military Service in a Conflict Zone: Surveys in Southern Thailand.

http://www.pcr.uu.se/research/research-themes/gender-and-conflict/masculinity-nationalism-and-military-service-in-a-conflict-zone/

Forskningsprojekt med Min Zaw Oo and Stein Tønnesson: Paths to Peace in Complex Conflict Systems: Lessons from Global Data and an In-depth Study of Myanmar.

http://pcr.uu.se/research/research-themes/peace-peacebuilding-and-reconciliation/paths-to-peace-in-complex-conflict-systems/


FORSKNINGSINFORMATION OM SAMBANDET MELLAN JÄMSTÄLLDHET OCH FRED

Nedan presenteras kort ett antal viktiga studier om sambandet mellan jämställdhet och fred.

JÄMSTÄLLDA SAMHÄLLEN ÄR FREDLIGARE

Jag fann att mer jämställda samhällen är fredligare i en studie av 112 länder under perioden 1965-2002 (Melander 2005a). De mått på jämställdhet som används är andelen kvinnor i ett lands parlament och hur vanligt det är att kvinnor har högre utbildning jämfört med att män har det. Med fred avses att det inte pågår någon väpnad konflikt inom landet. Studien tar hänsyn till flera alternativa förklaringar till fred, bl.a. demokrati, ekonomisk utvecklingsnivå, och landets etniska sammansättning. Ett stort antal andra studier som delvis använder andra mått på jämställdhet och fred har också funnit att mer jämställda samhällen är fredligare (se tex. Caprioli 2003, 2005; Gizelis 2009; Hudson et al. 2009; Gleditsch et al. 2011; Bjarnegård and Melander 2013; Ekvall 2013; Demeritt, Nichols, and Kelly 2014; Shair-Rosenfield and Wood, n.d.; Krause, Krause, and Bränfors 2018; Dahlum and Wig 2018).

PERSONER MED JÄMSTÄLLDA VÄRDERINGAR ÄR MER TOLERANTA OCH MINDRE VÅLDSBENÄGNA

Jag och min medförfattare Elin Bjarnegård fann i en studie av 3006 individer i fem länder att både män och kvinnor med mer jämställda värderingar är mindre fientliga till andra länder och till religiösa minoriteter i det egna landet. I studien tog vi hänsyn till flera andra möjliga förklaringar, däribland utbildning och inkomst (Bjarnegård and Melander 2017). En hel rad studier har påvisat liknande samband mellan jämställda värderingar å ena sidan och tolerans och lägre våldsbenägenhet å den andra sidan (se tex. Conover 1988; Conover and Sapiro 1993; Cook and Wilcox 1991; Tessler and Warriner 1997; Tessler, Nachtwey, and Grant 1999; Togeby 1994; Barnes, Brown, and Osterman 2012; Jewkes et al. 2013; Brezina et al. 2004; Barnes, Brown, and Tamborski 2012).

RISKEN FÖR TORTYR OCH ANDRA BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR LÄGRE I JÄMSTÄLLDA SAMHÄLLEN

I en studie av 163 länder under tidsperioden 1975-1996 fann jag att risken för att invånare skulle utsättas för tortyr och andra grova brott mot mänskliga rättigheter är lägre i länder med en större andel kvinnor i parlamentet. Jag tog hänsyn till flera alternativa förklaringar, däribland kolonialhistoria, regimtyp, och ekonomisk utvecklingsnivå (Melander 2005b).

MER JÄMSTÄLLDA LÄNDER LÖPER MINDRE RISK ATT HAMNA I KONFLIKT MED ANDRA LÄNDER

Flera studier har funnit att länder med mer jämställdhet löper mindre risk att hamna i väpnad konflikt med andra länder och att ha andra former av konflikter med andra länder (se tex. Caprioli 2000; Caprioli and Boyer 2001; Regan and Paskeviciute 2003).

SYNEN PÅ MANLIGHET PÅVERKAR INDIVIDERS DELTAGANDE OCKSÅ I POLITISKT VÅLD

Tillsammans med mina medförfattare Elin Bjarnegård och Karen Brounéus genomförde jag en studie av hur synen på manlighet påverkat deltagande i politiskt våld i Thailand. Vi använde data från en enkätundersökning som vi genomförde 2012-2013, och som omfattade bland annat drygt hundra starkt engagerade aktivister av manligt kön från två olika politiska rörelser, de så kallade gulskjortorna och rödskjortorna. Gulskjortorna och rödskjortorna har under perioder omväxlande tagit till gatorna för att uttrycka sitt missnöje, och över 100 människor har dödats i samband med dessa oroligheter. Aktivisterna tillfrågades bland mycket annat om sin inställning till lika rättigheter för män och kvinnor i samhället och i familjen, och vad manlighet innebär för dem. I vår analys visade sig synen på jämställdhet och manlighet vara viktigare för att förstå deltagande i politiskt våld än traditionella förklaringsfaktorer såsom inkomst, arbetslöshet, utbildning, och religiös övertygelse. Resultaten visar för första gången att uppfattningar om manlighet är en viktig förklaring till individers deltagande i politiskt våld (Bjarnegård, Brounéus, and Melander 2017).

I MODERNA SAMHÄLLEN FÖRKNIPPAS INTE MANLIGHET MED VÅLD OCH PRIVILEGIER LIKA MYCKET, OCH KVINNLIGHET INTE LIKA MYCKET MED MODERSKAP OCH UNDERORDNING

I en studie av 74 länder under åren 1980-2001 användes enkätundersökningar och information om länders ekonomiska utvecklingsnivå, dominerande religion, och många andra faktorer, för att undersöka hur ett samhälles modernisering leder till mer jämställda värderingar (Inglehart and Norris 2003).

Bibliografi över studier om sambandet mellan jämställdhet och fred

Barnes, Collin D., Ryan P. Brown, and Lindsey L. Osterman. 2012. “Don’t Tread on Me: Masculine Honor Ideology in the U.S. and Militant Responses to Terrorism.” Personality and Social Psychology Bulletin 38 (8): 1018–29.

Barnes, Collin D, Ryan P Brown, and Michael Tamborski. 2012. “Living Dangerously Culture of Honor, Risk-Taking, and the Nonrandomness of ‘Accidental’? Deaths.” Social Psychological and Personality Science 3 (1): 100–107.

Bjarnegård, Elin, Karen Brounéus, and Erik Melander. 2017. “Honor and Political Violence: Micro-Level Findings from a Survey in Thailand.” Journal of Peace Research 54 (6): 748–61. https://doi.org/10.1177/0022343317711241.

Bjarnegård, Elin, and Erik Melander. 2013. “Revisiting Representation: Communism, Women in Politics, and the Decline of Armed Conflict in East Asia.” International Interactions 39 (4): 558–574.

———. 2017. “Pacific Men: How the Feminist Gap Explains Hostility.” The Pacific Review 30 (4): 478–93. https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1264456.

Brezina, Timothy, Robert Agnew, Francis T Cullen, and John Paul Wright. 2004. “The Code of the Street A Quantitative Assessment of Elijah Anderson’s Subculture of Violence Thesis and Its Contribution to Youth Violence Research.” Youth Violence and Juvenile Justice 2 (4): 303–328.

Caprioli, Mary. 2000. “Gendered Conflict.” Journal of Peace Research 37 (1): 51–68.

———. 2003. Gender Equality and Civil Wars. Conflict Prevention and Reconstruction Unit, Social Development Department, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, World Bank.

———. 2005. “Primed for Violence: The Role of Gender Inequality in Predicting Internal Conflict.” International Studies Quarterly 49 (2): 161–178.

Caprioli, Mary, and Mark A Boyer. 2001. “Gender, Violence, and International Crisis.” Journal of Conflict Resolution 45 (4): 503–518.

Conover, Pamela Johnston. 1988. “Feminists and the Gender Gap.” The Journal of Politics 50 (4): 985–1010.

Conover, Pamela Johnston, and Virginia Sapiro. 1993. “Gender, Feminist Consciousness, and War.” American Journal of Political Science 37 (4): 1079–99.

Cook, Elizabeth Adell, and Clyde Wilcox. 1991. “Feminism and the Gender Gap—A Second Look.” The Journal of Politics 53 (4): 1111–1122.

Dahlum, Sirianne, and Tore Wig. 2018. “Peace Above the Glass Ceiling: The Historical Relationship Between Female Political Empowerment and Civil Conflict.” SSRN Scholarly Paper ID 3255504. Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=3255504.

Demeritt, Jacqueline H. R., Angela D. Nichols, and Eliza G. Kelly. 2014. “Female Participation and Civil War Relapse.” Civil Wars 16 (3): 346–68. https://doi.org/10.1080/13698249.2014.966427.

Ekvall, Åsa. 2013. “Gender Equality, Attitudes to Gender Equality, and Conflict.” In Gendered Perspectives on Conflict and Violence: Part A, 18A:273–95. Advances in Gender Research 18A. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1529-2126(2013)000018A015.

Gizelis, Theodora-Ismene. 2009. “Gender Empowerment and United Nations Peacebuilding.” Journal of Peace Research 46 (4): 505–523.

Gleditsch, Kristian Skrede, Julian Wucherpfennig, Simon Hug, and Karina Garnes Reigstad. 2011. “Polygyny or Misogyny? Reexamining the ‘First Law of Intergroup Conflict’?” The Journal of Politics 73 (01): 265–270.

Hudson, Valerie M, Mary Caprioli, Bonnie Ballif-Spanvill, Rose McDermott, and Chad F Emmett. 2009. “The Heart of the Matter: The Security of Women and the Security of States.” International Security 33 (3): 7–45.

Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. 2003. Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World. Cambridge: Cambridge University Press.

Jewkes, Rachel, Emma Fulu, Tim Roselli, and Claudia Garcia-Moreno. 2013. “Prevalence of and Factors Associated with Non-Partner Rape Perpetration: Findings from the {UN} Multi-Country Cross-Sectional Study on Men and Violence in Asia and the Pacific.” The Lancet Global Health 1 (4): 208–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(13)70069-X.

Krause, Jana, Werner Krause, and Piia Bränfors. 2018. “Women’s Participation in Peace Negotiations and the Durability of Peace.” International Interactions 44 (6): 985–1016. https://doi.org/10.1080/03050629.2018.1492386.

Melander, Erik. 2005a. “Gender Equality and Intrastate Armed Conflict.” International Studies Quarterly 49 (4): 695–714.

———. 2005b. “Political Gender Equality and State Human Rights Abuse.” Journal of Peace Research 42 (2): 149–66. https://doi.org/10.1177/0022343305050688.

Regan, Patrick M., and Aida Paskeviciute. 2003. “Women’s Access to Politics and Peaceful States.” Journal of Peace Research 40 (3): 287–302.

Shair-Rosenfield, Sarah, and Reed M. Wood. n.d. “Governing Well after War: How Improving Female Representation Prolongs Post-Conflict Peace.” The Journal of Politics 0 (0): 000–000. https://doi.org/10.1086/691056.

Tessler, Mark, Jodi Nachtwey, and Audra Grant. 1999. “Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence from Cross-National Survey Research in the Middle East.” International Studies Quarterly 43 (3): 519–531.

Tessler, Mark, and Ina Warriner. 1997. “Gender, Feminism, and Attitudes toward International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East.” World Politics 49 (02): 250–281.

Togeby, Lise. 1994. “The Gender Gap in Foreign Policy Attitudes.” Journal of Peace Research 31 (4): 375–392.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Erik Melander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin