Kibret Sigstam

Studievägledare vid Matematiska institutionen; Administration

Telefon:
018-471 32 03
E-post:
kibret.sigstam@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD
Kibret Sigstam

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin