Lena Zetterberg

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Fysioterapi och beteendemedicin

Telefon:
018-471 47 66
E-post:
lena.zetterberg@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
leg. sjukgymn, MD PhD

Kort presentation

Studierektor, Docent, Klinisk lektor, Leg. fysioterapeut, Specialist i neurologisk fysioterapi

Biografi

Jag är klinisk lektor i fysioterapi vilket innebär att jag delar min tjänst mellan att undervisa, forska samt vara klinisk fysioterapeut.

Framför allt arbetar jag dock som studierektor för hela fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.

Min kliniska del av min tjänst gör jag på neurologavdelningen 85 D på Akademiska sjuhuset. Mina forskningsprojekt omfattar i nuläget fysisk aktivitet och aktivitetshinder vid dystoni och stroke samt smärta vid motorneurosjukdomen ALS. Min undervisning innebär att hålla lektioner och seminarier i olika kurser och handledning och examination av examensarbeten på grund och avancerad nivå.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Lena Zetterberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin