Marie Karlsson

Akademiska meriter:
FK, docent
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0001-6830-7488

Kort presentation

Marie Karlsson är professor i pedagogik och biträdande prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hon tillhör forskargruppen STEP och leder Narrativa forskarseminariet (NAFS). Maries forskning fokuserar bland annat på narrativ identitet och villkorade relationer mellan föräldrar och utbildningsinstitutioner,

Nyckelord

  • narrative identity
  • parents and education institutions
  • professional identity

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Marie Karlsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin