Camilla Fröjd

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Omvårdnadsforskning

Mobiltelefon:
070-769 46 30
E-post:
camilla.frojd@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala
Tillgänglig:
ing 15bv alt CIVA
Akademiska meriter:
PhD, RN
Camilla Fröjd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin