Susanna Tuvemo Johnson

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
susanna.tuvemo.johnson@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
PhD

Kort presentation

Forskare och vårdutvecklare. Disputerade januari 2018 inom området äldres hälsa. Är affilierad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet (Projekt Fallprevention) samt till NVS, Karolinska institutet i Huddinge (Projektet Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall vid MS).Arbetar även sedan juni 2018 som vårdutvecklare på Avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet på Akademiska sjukhuset.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Susanna Tuvemo Johnson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin