Marcus Söderlind

Kort presentation

Marcus Söderlind arbetar som administrativ samordnare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Marcus arbetar främst med tjänstefördelning, utvärdering och ekonomiadministration. Marcus har tidigare arbetat med schemaläggning, kursadministration och tentamenshantering.

Marcus Söderlind

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin