Anna Fäldt

Kort presentation

Jag är medicine doktor i forskargruppen CHAP. Mina forskningsintressen gäller främst barnhälsovård, barns kommunikation, tidig upptäckt av och tidiga insatser för kommunikationssvårigheter.

Länk till videopresentation.

Här finns en länk till Annas ORCID och Annas Scopus

Nyckelord

  • communication
  • disability research
  • language development

Biografi

Anna är specialistlogoped utbildad vid Umeå universitet och medicine doktor (Uppsala Universitet).
Anna har arbetet som specialistlogoped inom habilitering och barnhälsovård. Anna är registerhållare för Svenska barnhälsovårdsregistret BHVQ.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Anna Fäldt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin