Jan Eriksson

Professor i klinisk diabetesforskning vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk diabetologi och metabolism

Telefon:
018-611 44 19
Mobiltelefon:
073-868 11 33
E-post:
jan.eriksson@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Jan Eriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin