Lennart Rolandsson

Universitetslektor i didaktik med inriktning mot teknikdidaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Telefon:
018-471 24 12
E-post:
lennart.rolandsson@edu.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala
ORCID:
0000-0001-6012-6834

Kort presentation

Med fokus på matematik och teknik intresserar jag mig för hur lärare i grund- och gymnasieskolan utvecklar nya praxeologier för att möta samällsförändringar och utveckla nya undervisningsvanor. Nyligen har vi sett hur AI (ChatGPT) erbjuder ett annat sätt att skapa kod då man programmerar och löser problem. Som lektor i teknikdidatik studerar jag hur lärare undervisar mänskliga- och tekniska värderingar.

Nyckelord

  • didaktik
  • didaktiska modeller
  • professionsutveckling
  • programmering

Biografi

I min doktorsavhandling (Rolandsson, 2015) undersöker jag mötet mellan lärares intentioner och det dom tror sig iscensätta.

Rolandsson, L. (2015). Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum.

Forskning

Sedan 1970-talet har man investerat stora pengar i datorer och informationsteknologi för att svensk skola skall kunna möta samhällets behov av teknisk kompetens. Nyligen (ht18) infördes programmering som ett obligatoriskt inslag i grundskolan. En nyckelfråga är lärares ämnes- ämnesdidaktiska kunskaper.

Skolämnet programmering är ett intressant studieobjekt om man beaktar genus, läroplansteoretisk diskussioner och lärares professionsutveckling. Statistik från Skolverket visar på ett ämne som inte har attraherat flickor i den grad som borde vara naturligt. Så har det varit under lång tid.

Idag arbetar jag i två forskningsprojekt "Didaktiska modeller för lärares professionsutveckling i programmering och hållbar utveckling" (RG) , finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (fram till 2022) och "Införande av programmering i skolans matematik - när algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande" (RG), finansierat av Vetenskapsrådet (fram till 2022).

Senaste: Integrating programming in Swedish school mathematics: description of a research project

Helt klart är att vi behöver en bättre förståelse för lärares behov av ämnesdidaktisk kunskap. I en annan artikel fr 2015 söker jag tillsammans med Swedsoft ett större grepp med Computational thinking (Hur skall det svenska utbildningssystemet möta framtidens utmaningar? Helhetssyn på svensk utbildning om digitalisering och programmering). I andra länder är CT aktuellt. I Sverige har vi valt en annan väg, då det är integrerat i matematik och teknik. Om du önskar följa mig på Research Gate.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Lennart Rolandsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin