Mikael Andersén

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
mikael.andersen@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Legitimerad psykolog och doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Bedriver forskning kring ungdomsvänlig vård och psykisk hälsa. Forskningen äger primärt rum på svenska ungdomsmottagningar, och rör hur ungdomarna uppfattar psykisk hälsa, hur besökarna på ungdomsmottagningarna mår samt hur personalen vid mottagningarna upplever att arbeta inom ungdomsvänlig vård.

Nyckelord

  • adolescent
  • adolescent health
  • adolescent mental health
  • youth research
  • youth-friendly health services

Biografi

Har en fil. kand. i Praktisk filosofi från Stockholms universitet (examen VT-09) samt en master från Psykologprogrammet vid Uppsala universitet (examen VT-15).

Legitimerad psykolog sedan oktober 2016. Har varit yrkesverksam psykolog på Ungdomsmottagningen i Uppsala City (Region Uppsala) från September 2016 - Mars 2021 och är fortsatt kliniskt verksam vid Barn- och Ungdomshälsan (Region Uppsala).

Har även tidigare forskat inom ätstörningar och suicidalitet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Mikael Andersén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin