Garoun Engström

Forskningsassistent vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

Telefon:
018-471 23 01
E-post:
garoun.engstrom@pcr.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Biografi

Research Assistant in the Uppsala Conflict Data Program (UCDP).

Garoun Engström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin