Aravinda Berggreen Clausen

Kort presentation

Mitt doktorandprojekt kommer att undersöka hur matrelaterade närmiljöer påverkar mat, hälsa och välbefinnande hos personer med eller med risk för kroniska sjukdomar som diabetes typ-2. Projektet utgör en kompletterande del till den forskningsstudie som genomförs inom ramen för SMART2D, ett EU-finansierat projekt som studerar typ 2-diabetes och människors möjlighet och förmåga till egenvård (http://ki.se/en/phs/smart2d).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin