Mounir Karadja

Biträdande universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen; Professorer och lektorer

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Mounir Karadja

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin