Charlotte Hedenstierna-Jonson

Kort presentation

Forskare inom projektet Vikingafenomenet och koordinator för del-projektet Vikingarnas ekonomi med målet att utforska vikingatågens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar och hur de formas av och formar skandinaviska identiteter. Centrala frågor rör hur räderna var strukturerade, med jämförelser till etablerade forskningen kring ”piracy”, vilken roll kvinnorna spelade och slavhandelns betydelse både för räderna och för samhället i stort.

Biografi

Jag arbetar som forskare inom projektet Vikingafenomenet och delar min tid mellan institutionen i Uppsala och Historiska museet i Stockholm. Utbildad vid arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, disputerade jag 2006 på en avhandling om den vikingatida krigaren – ”The Birka Warrior, the material culture of a martial society”. Efter disputationen har jag arbetat inom uppdragsarkeologin och som antikvarie på Historiska museet (SHM). Sedan 2011 har jag varit verksam som forskare med projekt vid Historiska museet, Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) i Mainz och Stockholms universitet. Forskningen har rört identiteter och tillhörigheter i samhället under yngre järnålder och vikingatid med särskilt fokus på Birka och kontaktvägarna genom Ryssland och Centralasien. Nu senast ingick jag i det tvärvetenskapliga ATLAS-projektet, där arkeologi och osteologi kombineras med genetik för att nå ny kunskap om mobilitet och kontakter under järnåldern och den tidiga medeltiden.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Charlotte Hedenstierna-Jonson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin