Stefan Sjöström

ORCID:
0000-0002-4540-5373

Kort presentation

Stefan Sjöström är den första innehavaren av lärostolsprofessuren i socialt arbete vid Uppsala Universitet. Hans forskning spänner brett över flera av det sociala arbetes områden. Teoretiskt har han framför allt intresserat sig för perspektiv kring makt och kontroll, i synnerhet på mikronivå. Empiriska specialområden är psykisk ohälsa, tvångsvård, rättsprocesser, sexualiserat våld, samt medierelationer inom offentlig sektor.

Nyckelord

 • coercion
 • gender and sexuality
 • makt
 • mediehantering
 • mental health
 • power
 • psykisk ohälsa
 • public relations
 • rättsprocesser
 • social kontroll
 • socialt arbete
 • tvångsvård
 • viktimologi
 • våldtäkt

Biografi

Stefan Sjöström disputerade 1997 vid tema Kommunikation, Linköpings universitet. Sedan dess har han varit universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, haft en forskartjänst vid Luleå tekniska universitet och varit projektledare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Innan han tillträdde professuren i Uppsala var han universitetslektor i sociologi vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Sjöström utnämndes till docent i socialt arbete vid Umeå universitet 2006.

Han har gjort ettåriga gästforskarvistelser vid dels Auckland University of Technology (Centre for Social Ethics), dels University of Auckland (Department of Sociology).

Installationsföreläsning:
Tvångsvård som kultur- om krockar mellan omtanke, evidens och rättssäkerhet
(populärvetenskaplig, 17 min)

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/439/video/8378

Research gate profile:

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Sjoestroem">Stefan Sjöström on ResearchGate</a>

Forskning

Tillsammans med Stina Bergman Blix leder Stefan Sjöström forskargruppen Emotion-Justice-Interaction (EmoJI).

Media

Installationsföreläsning från 2028-11-26 som berör hur individuell framgång som forskare är beroende av insatser från ett stort antal andra personer, reflektioner om disciplinen socialt arbete, och forskningsresultat om makt och kontroll i den psykiatriska tvångsvården.

Installationsföreläsning

Installationsföreläsning från 2018-11-26

https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/439/video/8378

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Stefan Sjöström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin