Lina Melén

Doktorand i internationell privat- och processrätt med inriktning mot migrationsrätt vid Juridiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 20 82
E-post:
Lina.Melen@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan september 2019 doktorand i internationell privat- och processrätt med särskild inriktning mot migrationsrätt.

Mitt avhandlingsprojekt är avsett att belysa samspelet mellan internationell privat- och processrätt och migrationsrätt, med fokus på frågor om erkännande av utländska äktenskap och andra statusförhållanden.

Forskning

Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt kommer jag att behandla rättsfall från Högsta domstolen, hovrätter samt tingsrätter. Det kan även komma att bli aktuellt att studera vissa beslut från Migrationsverket samt Skatteverket. Det är fråga om offentliga handlingar som är inhämtade från rättsdatabaser eller direkt från aktuell domstol/myndighet. Materialet kan komma att innehålla känsliga personuppgifter. Det kan även komma att innehålla personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott eller administrativa frihetsberövanden. Det är emellertid de rättsliga frågorna, primärt frågor om erkännande av utländska statusförhållanden och därmed sammanhängande frågeställningar, som är föremål för analys i projektet. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är endast att besvara de aktuella forskningsfrågorna, den utgör inte något huvudsakligt fokus i projektet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin