Peter Ramsjö

Doktorand i förvaltningsrätt med inriktning mot utbildningsrätt vid Juridiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 72 14
E-post:
Peter.Ramsjo@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Sedan september 2019 är jag doktorand i förvaltningsrätt med särskild inriktning mot utbildningsrätt. Mitt avhandlingsprojekt rör skolans arbetsmiljö och ligger i gränslandet mellan utbildningsrätt, arbetsmiljörätt och annan offentlig rätt.

Nyckelord

  • arbetsmiljörätt
  • förvaltningsrätt
  • skolans arbetsmiljö
  • utbildningsrätt

Forskning

Inom ramen för forskningsprojektet kommer jag att behandla praxis från domstolar (t.ex. HD och HFD) och tillsynsmyndigheter (exempelvis JO, Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket). Det är fråga om offentliga handlingar som är hämtade från rättsdatabaser eller direkt från domstolarna. Materialet är ofta anonymiserat, men kan komma att innehålla känsliga personuppgifter i den mån uppgifterna inte är anonymiserade. Det är dock den rättsliga argumentationen gällande skolans arbetsmiljö, och därmed sammanhängande frågeställningar, som är föremål för analys i projektet. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är således att kunna besvara de aktuella forskningsfrågorna, men personuppgiftsbehandlingen utgör inte något huvudsakligt fokus i projektet. Känsliga personuppgifter behandlas därför endast i den mån det är nödvändigt för att tillgodose avhandlingens syften och frågeställningar. Inga känsliga personuppgifter kommer att återges i avhandlingen.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Peter Ramsjö

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin