Anna Klarare

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
anna.klarare@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på att främja jämlik vård för kvinnor i hemlöshet med ohälsa, psykiskt/fysiskt, samt för tidig död. Pandemin har förvärrat läget. Projektet syftar till att förhindra stigma och diskriminering inom sjukvård, utforska digitalisering för tillgång till vård, samt undersöka genusspecifika skillnader gällande hälsa. Forskningen är tvärvetenskaplig och leds av Professor Elisabet Mattsson. Min övriga forskning berör teamarbete och vårdutförande inom specialiserad palliativ vård.

Anna Klarare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin