Mats Christiansen

Kort presentation

Jag är med. lic., leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska i vård av äldre samt sexolog (aukt. specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Doktorand (senare del) vid Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland med studier om sexuallivet för män i samkönade relationer efter prostatacancerbehandling.

Akademiska meriter: med. lic. (vårdvetenskap), med. mag. (omvårdnad), specialistsjuksköterska vård av äldre

Nyckelord

 • aging
 • ai
 • caring science
 • critical theory
 • eldercare
 • hiv
 • hiv aids
 • kvalitativ metod
 • lgbt
 • male health
 • mäns hälsa
 • prostate cancer
 • queer theory
 • sexual interests and behaviour
 • sexualities studies
 • sexuality
 • sjuksköterskeprogrammet
 • äldreomsorg

Biografi

Jag är leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom vård av äldre samt sexolog (aukt. specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Kliniskt har jag arbetat med akutsjukvård samt hiv/sti/hepatiter och läkemedelsprövningar innan jag började arbeta som lärare. Fortfarande har jag dock en klinisk förankring inom STI-vård (Stockholms Mansmottagning) samt akutsjukvården genom mitt arbete på akutmottagningar.

Min passion inom vården är likabehandling och där jag valt att fokusera på patienter som tillhör sexuella minoriteter (HBTQ) och deras hälsa. Under senare år har detta kommit att fokusera på särskilt den äldre individen. Teoretiskt är jag präglad av kritisk teori (genus, queer och miffo/lytt) särskilt i intersektion med åldrande.

Forskning

Mitt licentiatavhandlingsarbete är en beskrivning av ett symptomhanteringsprojekt där studerades deltagarnas följsamhet till en m-hälsointervention, samt hur interventionen påverkade egenvårdsförmågan och hälsolitteraciteten.

I fortsättningen från licentitats- till doktorsexamen vid Åbo Akademi, Vasa, Finland, studerar jag förändringar i sexlivet samt upplevelse av vård för män som har sex med män efter behandling för prostatacancer.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Mats Christiansen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin