Lars-Åke Persson

Professor emer. i internationell barnhälsovård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Internationell barnhälsa och nutrition

Mobiltelefon:
070-287 03 57
E-post:
lars-ake.persson@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Lars Åke Persson MD, PhD, är barnläkare och epidemiolog med inriktning på global hälsa. Tidigare bland annat chef för folkhälsodivisionen vid International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B) 1999-2003 och professor i Internationell Barnhälsa och chef för Internationell Mödra- och Barnhälsovård (IMCH) vid Uppsala Universitet 2003-2014. Nu professor i Public Health Evaluation vid London School of Hygiene & Tropical Medicine med placering i Addis Ababa, Etiopien.

Nyckelord

  • child health
  • community intervention
  • global health
  • nutrition

Biografi

Forskning och arbetserfarenhet

Lars Åke Persson är barnläkare och epidemiolog med arbetserfarenhet från Sverige liksom från länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Forskningen har i huvudsak haft tre inriktningar: (1) Förbättrad nutrition under graviditet eller tidigt i livet och kort- och långsiktiga effekter hos barnet. Exempel på dessa studier är MINIMat interventionen i Bangladesh, där tidig intervention gav effekter på barnens överlevnad, tillväxt och senare metabola markörar; (2) Befolkningsbaserade interventioner för förbättrad överlevnad hos barn i låginkomstländer. Ett exempel är NeoKIP studien i Vietnam där lokala grupper åtgärdade problem kring graviditet och förlossning med en halvering av de nyföddas dödlighet som följd; samt (3) Sociala faktorer i familj och samhälle och konsekevenser för barns hälsa. Exempel på detta är studier kring våld mot kvinnor och hälsokonsekvenser i familjen och hos barnet.

Forskning

I vår forskning har vi strävat efter att få resultat, som kan vara till nytta i ett folkhälsoperspektiv eller för samhället i stort. I befolkningsbaserade försök med nutritionsinterventioner är vi inte bara intresserade av de omedelbara effekterna, utan även om individerna påverkas på lång sikt. I MINIMat (Maternal and Infant Nutrition Interventions in Matlab) studien i Bangladesh, där gravida kvinnor randomiserades till olika tillägg av kost- och mikronäringsämnen, har vi sett effekter på spädbarnens överlevnad, deras tillväxt, och metabola markörer för hälsa på lång sikt. Studien har genererat cirka 100 vetenskapliga publikationer och ett 15-tal disputationer. I NeoKIP studien i Quang Ninh provinsen i Vietnam arbetade lokala grupper med att analysera förhållandet kring graviditet och barnafödande, åtgärdade dessa problem och kunde halvera de nyföddas dödlighet. Studier av jämlikhet i barns hälsa och överlevnad i Nicaragua, Vietnam och Rwanda har visat på orättvisor, men även visat att hälsopolitik och interventioner kan utjämna ojämlikhet i hälsa. Studier av våld mot kvinnor i Nicaragua och Bangladesh har bland annat använts för att genomföra förbättrat lagskydd för kvinnor. Vi har även för första gången visat att gender-baserat våld mot kvinnan i dessa länder ökar risken för sjuklighet, försämrad tillväxt och död hos barnet. För närvarande arbetar Lars Åke Persson med forskning och forskarutbildning i en stor intervention för förbättrat vårdutnyttjande och hälsa hos barn i Etiopien.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Övrigt

Lars-Åke Persson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin