Josefina Nordström

Kort presentation

Jag har jobbat som lektor i Galenisk farmaci sedan 2015 och som studierektor i Galenisk farmaci och biofarmaci sedan 2016.

Biografi

Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger inom fasta orala läkemedelsformer och läkemedel för inhalation. De forskningsprojekt jag deltar i syftar till att undersöka och förstå struktur-funktionssamband hos olika partikelsystem med förhoppningen att kunna bidra till en grundläggande förståelse för dessa partikelsystems egenskaper och användbarhet i formulering och tillverkning av olika typer av läkemedelsprodukter.

Jag har även ett stort engagemang i olika kurser inom galenisk farmaci och läkemedelsteknologi. Jag hoppas med mitt engagemang kunna bidra till pedagogisk utveckling och förnyelse av farmaceutiska fakultetens kurser och utbildningsprogram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin