Maria Lönn

Biträdande universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
maria.lonn@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Tvärvetenskaplig forskare med kompetenser inom feministisk fenomenologi och postkolonial teori. Intresserar mig teoretiskt och empiriskt för hur mänsklig hierarki och skillnad skapas och underhålls via det sinnliga, i synnerhet kopplat till kulturprocesser såsom teater, dans och opera. Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om scenkonst, subjektivitet och spöken.

Maria Lönn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin