Jörgen Hellberg

Administrativ chef vid Matematiska institutionen; Administration

Telefon:
018-471 30 66
E-post:
jorgen.hellberg@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Jörgen Hellberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin